Podmiot odpowiedzialny

Dr. Mirosław Dynia
IT-Dienstleistungen
Anemonenweg 29, 33106 Paderborn

Email: miroslaw.dynia@gmail.com
Tel.: +49 171 554 5593