Duszpolonia Logo

ZNAJDŹ KONTAKT DLA TWOJEGO OBSZARU

Niemcy Szwajcaria Francja

Rektor

Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

ks. dr Michał Wilkosz

Koordynator

Projektu w Niemczech

dr Mirosław Dynia

info@duszpolonia.org

Rektor

Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

Ks. prof. Krzysztof Wojtkiewicz

Koordynator

Projektu w Szwajcarii

Jerzy Dyczkowski

parafianinch@gmail.com

Rektor

Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Ks. Bogusław Brzyś

Koordynator

Projektu we Francji

otwarta pozycja

...@duszpolonia.org

Ks. bp dr Wiesław Lechowicz

Były Delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Polonii i Polaków za Granicą

Oby ten portal stawał się miejscem przyjmowania i prezentowania nie tylko informacji, ale i inicjatyw ożywiających duszpasterstwo polskojęzyczne.

Niech także służy ochronie ducha patriotycznego i religijnego wśród naszych rodaków, promowaniu stylu życia zgodnego z Ewangelią i integracji Polaków ze sobą i ze wspólnotami Kościoła lokalnego.