Duszpolonia Logo

WSPÓŁTWÓRCY PROJEKTU DUSZPOLONIA

Delegat

KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

bp Piotr Turzyński

Rektor

Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

ks. dr Michał Wilkosz

Rektor

Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

ks. kan. Bogdan Kołodziej

Rektor

Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Ks. Bogusław Brzyś

Rektor

Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

Ks. prof. Krzysztof Wojtkiewicz

Koordynator

Projektu w Szwajcarii

Jerzy Dyczkowski

parafianinch@gmail.com

Delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Polonii i Polaków za Granicą

Oby ten portal stawał się miejscem przyjmowania i prezentowania nie tylko informacji, ale i inicjatyw ożywiających duszpasterstwo polskojęzyczne.

Niech także służy ochronie ducha patriotycznego i religijnego wśród naszych rodaków, promowaniu stylu życia zgodnego z Ewangelią i integracji Polaków ze sobą i ze wspólnotami Kościoła lokalnego.

Mirosław Dynia, twórca i koordynator główny projektu Duszpolonia.org